Платформа ОРС I TEDIKO

Всички онлайн потребители в Европейския съюз могат да използвата Единната Европейска платформа за решаване на спорове:

Платформа за ОРС виж тук  ТУК: