Платформа ОРС I TEDIKO

Всички онлайн потребители в Европейския съюз могат да използват Единната Европейска платформа за решаване на спорове:
Платформа за ОРС виж Тук: